Pizza- og kebabsted slått konkurs

Torsdag var det slutt for et spisested som blant annet har hatt pizza og kebab på menyen.

Det var Sofra Pizza Kebab AS som torsdag ble slått konkurs i Stavanger tingrett.

Sofra Pizza Kebab AS holder til på Nytorget i Stavanger og det var en tidligere arbeidstaker som begjærte stedet konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 430.000 kroner som hadde sin bakgrunn i utestående lønnskrav og erstatning for usaklig oppsigelse og saksomkostninger.

Ingen fra Sofra Pizza Kebab AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

I den forbindelse ble det vist til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er lovlig forkynt for styrelederen den 11. september i år.

Sofra Pizza Kebab AS omsatte for 2,1 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 209.000 kroner.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Stavanger tingrett vist også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling er berammet den 11. november i år.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs