Illustrasjonsfoto.

Pizza- og grillsted har gått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Alanya Pizza & Grillhouse AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Alanya Pizza & Grillhouse AS har drevet spisestedet Valentinos i Pedersgata 7, de tidligere lokalene til Peders og Chilli.

Spisestedet opplyste i retten å ha en gjeld på 650.000 kroner og at det ikke er verdier på selskapets aktiva.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert dom de forfaller.

LES OGSÅ: Spisested har stengt dørene

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bil bli avholdt den 13. mai.

LES OGSÅ: Takeaway-sted har gått konkurs

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs