Haugaland tingrett. Foto: Jan Kåre Ness/NTB scanpix

Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld

Motsatte seg åpning av konkurs da han mente å være i en positiv prosess med tanke på sin gjeldshåndtering.

Det var Kemneren i Karmøy som begjærte at en mann i 50-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 4,8 millioner i kroner i skyldig skatt med tillegg av renter og gebyrer.

Mannen har drevet et konsulentfirma som et enkeltpersonforetak og beklaget overfor kemneren at han hadde unngått å ta kontakt med dem i anledning saken. Han mente også at halvparten av kravet var legitimt, men at den andre halvparten ikke var det.
kunne bestrides. Han opplyste også å ha annen gjeld. I tillegg til mindre gjeldsposter skylder han to banker 10.000.000 kroner.

Mannen opplyste også at han ikke hadde noen eiendeler av verdi utover personlig innbo/løsøre.

Han forklarte også at han har en drøm om å betale ned den gjelden han har, men at han på det nåværende tidspunkt ikke har tro på at det lar seg gjøre.

LES OGSÅ: Selskap bak restaurant gikk konkurs

Han erkjente å være insolvent, men motsatte seg åpning av konkurs.

Begrunnelse for dette var timingen av konkursbegjæringen og at han mente å være i en positiv prosess med tanke på sin gjeldshåndtering.

Haugaland tingrett la til grunn at mannen var insolvent og ingen holdepunkter for at betalingsproblemene var forbigående.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 6. november.

LES OGSÅ: Konkurs mann må punge ut til bank

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine