Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen/Scanpix

Pelsdyraktivister dømt

Fire pelsdyraktivister er dømt for å ha brutt seg inn i en minkfarm i Sandnes.

De fire tiltalte i saken er bosatt på Østlandet og tilknyttet organisasjonen Nettverk for Dyrs frihet.

Mandag 17. juni 2013 var de i Rogaland for å inspisere pelsfarmer og dokumentere dyrs forhold, herunder å varsle om brudd på dyrevelferd og eventuelt melde om dette til Mattilsynet og politiet.

I den forbindelse var de på den aktuelle minkfarmen i Sandnes.

Holdt vakt

19. juni dro de fire tilbake til minkfarmen. For å komme seg inn i denne måtte de skru av skuene til et beslag hvor det igjen hang en hengelås.

Tre av de fire tok seg deretter inn i hallen for å foreta dokumentasjon, mens fjerdemann holdt vakt utenfor.

Innehaveren av minkfarmen ble oppmerksom på innbruddet omkring klokken 03.00 samme natt, og han ringte politiet og veterinæren sin.

LES OGSÅ: Fem pågrepet for innbrudd på minkfarm

Da hadde de fire dratt fra minkfarmen, men ble noe senere pågrepet av politiet.

Innehaveren av minkfarmen fryktet at innbruddet hadde utsatt dyrene for plasmacytosesmitte, men dette ble i etterkant ikke påvist.

De fires forsvarer, Bent Endresen, anførte i retten at hans klienter hadde handlet i nødrett ut fra de observasjonene de hadde gjort den 17. juni.

Blant annet har de fire pelsdyraktivistene sendt en anmeldelse til politiet og en bekymringsmelding til Mattilsynet angående dette.

Henlagt

Anmeldelsen ble senere henlagt.

Jæren tingrett kom til at det ikke forelå noen nødrettssituasjon som gjorde innbruddet rettmessig.

Retten viste i den forbindelse også til at minkfarmen har fått gode skussmål, blant annet for en veterinær som jobber for Mattilsynet.

LES OGSÅ: - Legg ned pelsdyrnæringen

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at allmennpreventive hensyn gjorde seg gjeldende i en sak som denne.

– Kan ikke tillates

«Samfunnet kan ikke tillate denne type innbrudd, og det er viktig med en markant reaksjon for å unngå at aktivister tyr til straffbare handlinger i stedet for å benytte seg av lovlige politiske virkemidler», heter det i dommen.

Retten fant det også skjerpende at de fire utsatte dyrene for smitte fare ved at de tok seg inn i minkfarmen.

Retten kom til at straffen i utgangspunktet skulle ha vært omkring 30 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Vil legge ned pelsdyrfarmer

I formildende retning ble det lagt vekt på at det hadde tatt svært lang tid før saken har kommet opp for retten.

Dermed ble samtlige fire dømt til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

De ble også frifunnet for å betale erstatning til innehaveren av minkfarmen, men må betale saksomkostninger til det offentlige med mellom 3000 og 6000 kroner.

Vurderer anke

– Erstatningskravet har vært et bevisst forsøk fra pelsdyrnæringen på å stoppe varsling om dyremishandling og lovbrudd i pelsfarmene. Det er en seier at næringen ikke vant fram, og rettens beslutning viser at erstatningskravet var ubegrunnet, sier Rune Ellefsen i Nettverk for dyrs frihet.

Medlemmene av Nettverk for dyrs frihet vurderer derimot å anke delene av dommen hvor de dømmes for innbrudd.

– Det er både riktig og rettferdig at retten avviser pelsdyrnæringens erstatningskrav. Det er derimot feil at vi skal dømmes for å ha grepet inn mot dyremishandling, selv om dette skjedde bak en lukket dør. Vi har dokumentert alvorlige overgrep mot dyr og brudd på dyrevelferdsloven. På lik linje med at man har rett til å knuse en bilrute for å redde ut dyr eller barn i nød, må nødretten også gjelde dyr som lider i pelsdyrnæringen. Vi vurderer derfor å anke denne delen av dommen, sier Ellefsen.

Han sier at de vil følge opp dommen med det pelsdyrnæringen frykter mest.

– Mer åpenhet om hva dyrene utsettes for i pelsfarmene. Livet på pelsfarmene er et liv med lidelse, skader og tvangsatferd. Pelsdyrnæringen forsøker å hindre oss i å vise dette. Vi svarer med å invitere flere til å vise bilder fra innsiden av farmene. Vårt første svar er en ny film som nå vises i sosiale medier, og allerede er vist 250 000 ganger. Vi skal vise pelsdyrnæringen at knebling av fire personer kun leder til et enda sterkere engasjement for å forby pelsdyroppdrett, sier Ellefsen.