Jæren tingrett.

Parkettfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med parkett har gått konkurs.

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at firmaet Rogaland Parkett Gulv AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 289.328 kroner i skyldig skatt og moms.

Firmaet har holdt til på Bryne og innehaveren av Rogaland Parkett Gulv AS forklarte i retten at firmaet ikke var i stand til å betale dette beløpet i nær framtid.

Skyldneren opplyste også å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Lurte samboer til å innrømme utroskap – så banket han henne

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Rogaland Parkett Gulv AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. mai i år.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs