Parkeringsfirma gikk konkurs

Slutt for firma som har drevet med parkering.

Det var Flight Park Sola AS som har vært i Stavanger tingrett og begjært oppbud.

Firmaet har holdt til på Røynebergsletta på Forus og har drevet med parkering for reisende ved Stavanger lufthavn, Sola.

Firmaet la ned driften fra 31. januar 2020.

Flight Park Sola AS omsatte i 2018 for 397.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på litt over 1,2 millioner kroner.

LES OGSÅ: Stort rengjøringsfirma gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. mai.

LES OGSÅ: Klesbutikk i kjøpesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Sportsbutikker gikk konkurs