Annonse
En mann må punge ut med 3712 kroner til Stavanger Parkeringsselskap KF i saksomkostninger etter at han tok en P-avgift inn i rettssystemet. Foto: Tore Bruland

P-avgiften på 300 kroner ble 12 ganger dyrere

En 75 år gammel mann tok en P-avgift på 300 kroner inn i rettssystemet. Det skulle han kanskje ikke ha gjort.

Annonse
Roganytt

Elin Constance Greiff, advokat for Stavanger Parkeringsselskap KF (SP), sier at bakgrunnen for saken er en såkalt tilleggsavgift på 300 kroner som 75-åringen er ilagt.

Tilleggsavgift kan gis på steder der parkering er tillatt, der en enten ikke har løst parkeringsbillett, tiden har gått ut eller en står utenfor oppmerket felt med mer.

Greiff sier at når det gjelder denne saken, har aldri det materielle i saken blitt prøvd.

LES OGSÅ: Mann frifunnet – hevdet at kona tok lydopptak mens hun slo seg selv

– Problemet i denne saken var at den skulle ha vært i Stavanger tingrett. I stedet gikk den til forliksrådet, sier Greiff til RA.

16. mars i fjor bestemte forliksrådet i Stavanger at saken skulle avvises.

I tillegg kom forliksrådet til at 75-åringen skulle betale 1237,50 kroner i saksomkostninger.

I kjennelsen fra forliksrådet heter det blant annet at en beslutning om avvisning av sak ikke kan ankes til tingretten.

Samtidig fikk 75-åringen beskjed om at det var mulig å anke når det gjaldt sakskostnader.

Tok ut stevning

29. mars i fjor tok 75-åringen ut stevning med opplysninger om at han ønsket beslutningen fra forliksrådet overprøvd.

SP fikk frist til å komme med tilsvar den 27. mai i fjor, men kom ikke med dette innen fristens utløp.

LES OGSÅ: Ble truet med skambank – nå er han frifunnet for vold

Det gjorde at 75-åringen den 14. juni krevde fraværsdom avsagt.

Stavanger tingrett ga SP ny frist til den 21. juni, og SP kom med tilsvar dagen forut for dette.

I tilsvaret heter det blant annet forliksrådets beslutning ikke kan overprøves av tingretten, og at det kun er sakskostnadsspørsmålet som kan overprøves.

Også i lagmannsretten

«Klageren ble i brev av 4. desember 2015 informert om at tingretten er klageinstans og at et eventuelt ønske om oversendelse til tingretten måtte rettes til SP innen tre uker. 75-åringen valgte i stedet å sende saken til forliksrådet og deretter til Stavanger tingrett for overprøving. Det anføres derfor at klageren må dekke SPs sakskostnader for forliksrådet og tingretten», heter det i tilsvaret fra SP.

Det hører med til historien at saken også har vært en tur innom Gulating lagmannsrett.

I tilsvaret begjærte også SP oppfriskning av oversittelse av tilsvarsfristen.

75-åringen motsatte seg dette.

14. juli i fjor kom Stavanger tingrett til at SP skulle gis dette.

LES OGSÅ: Villmannskjøring i Byfjordtunnelen

Det gjorde at 75-åringen anket denne kjennelsen til Gulating lagmannsrett som i kjennelse av 13. desember i fjor forkastet anken.

Stavanger tingrett kom til at en beslutning om avvisning ikke kan ankes til tingretten.

«Veiledningen gir eksplisitt uttrykk for dette og kan vanskelig misforstås», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

Retten kom også til at SP hadde vunnet saken med tanke på at 75-åringens sak er avvist av forliksrådet.

Dermed ble han dømt til å betale sakskostnader for både forliksrådet og Stavanger tingrett med henholdsvis 1237,50 og 2475 kroner.

Annonse