Omsatte for 3,5 mill. – nå er de konkurs

Skatt Vest, Sandnes kemnerkontor og Stavanger kemnerkontor har begjært selskapet Tasta Cafe AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 461.994 kroner i skyldig moms, samt skatte- og avgiftskrav.

Tasta Cafe AS har tidligere drevet Wayne's Coffee på Kvadrat, og har også hatt adresse på Tasta Senter.

LES OGSÅ: Selskap bak kaffebar konkurs

I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner.

Konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er forsøkt forkynt for Tasta Cafe AS ved at stevnevitnet har oppsøkt forretningsadressen som er andre etasje på Kvadrat.

Stevnevitnet har videre opplyst at man ikke finner mottaker i distriktet.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat har gått konkurs

Også Namsfogden har vært på forretningsadressen og fått opplyst at Tasta Cafe AS flyttet fra Kvadrat for ett år siden.

Stevnevitnet har også sendt dokumentene på e-post, samt post på alle kjente adresser relatert til firmaet uten å ha lykkes med å forkynne konkursbegjæringen.

LES OGSÅ: Rudis Smoothie konkurs – 12 ansatte mister jobben

Retten kom til at det som var foretatt var tilstrekkelig etter domstolsloven.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og at disse har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. november i år.

LES OGSÅ: Butikk i Amfi Madla har gått konkurs