Oljeteknologiselskap i Stavanger konkurs

Gjelden er på 6,2 millioner kroner og 12 ansatte mister jobben.

Torsdag var oljeteknologiselskapet Bluepix AS i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Oppbudet var besluttet av styret og Bluepix AS opplyste å ha en gjeld på 6.260.000 kroner mens aktiva har en anslått verdi på 2.809.000 kroner.

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma konkurs

Bluepix AS holder til i Hillevåg og har drevet med oljeteknologi blant annet i form undervannsmeteorologi,   3D-fotografering og software.

Retten la skyldrens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Oljeserviceselskap konkurs

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæring til følge var til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling vil bli avholdt den 6. april i år.

LES OGSÅ: Nytt byggefirma på Klepp konkurs – syv ansatte mister jobben