Oljeselskap gikk konkurs

I romjulen gikk et oljeselskap konkurs.

Det var firmaet Paragon Offshore Drilling AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har holdt til i Tananger og opplyste å ha en gjeld (skattekrav) på over kroner 200 millioner, samt et lån på 4,7 millioner USD.

”Selskapets realiserbare aktiva utover kontantbeholdning på i underkant av kroner 100 000, anses som minimale. Skyldner opplyser at det er vanskelig å oppgi nøyaktig oversikt over selskapets økonomiske situasjon, da skyldner ikke får innhentet informasjon fra tidligere styreleder og styremedlem i selskapet. Skyldner opplyser at muligheten for å betjene gjelden er umulig og at situasjonen er varig”, heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. februar.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs

LES OGSÅ: Malingsfirma gikk konkurs