Oljekonsulentfirma slått konkurs

Torsdag var det slutt for et firma som har drevet i oljebransjen.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Cognitive Engenering Concultancy Services AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 117.876 i skyldige gebyrer og tvangsmulkt.

Styreleder i firmaet har ikke bestridt kravet, har erkjent insolvens og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at firmaet var insolvent og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Sveisefirma gikk konkurs – 38 ansatte mister jobben

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs