Oljefirma slått konkurs av ansatt

Ansatt fikk ikke lønn. Da begjærte han firmaet hvor han jobbet konkurs.

Det var firmaet Acl Shareenergy AS som tidligere denne uken ble slått konkurs i Dalane tingrett.

Bakgrunnen for det var et krav fra en arbeidstaker i firmaet som krevde 149.510 kroner i lønn som ikke var blitt utbetalt.

Acl Shareenergy AS har drevet innenfor oljebransjen og har holdt til i Egersund.

Ingen fra Acl Shareenergy AS møtte til rettsmøtet i Dalane tingrett og det er ikke framlagt noen legeerklæring som tilsier at innehaveren av firmaet hadde lovlig forfall.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling av saken var uriktig.

LES OGSÅ: Dro opp kjolen til kvinne og tok henne på baken. Da fikk han bank

Dalane tingrett kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler.

I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juni i år.

LES OGSÅ: Glass- og fasadefirma konkurs

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs