Oljefirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Energy Salvage  AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 147.850 kroner i skyldig tvangsmulkt.

Ingen fra firmaet møtte i torsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett – og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Retten kom ikke til at det var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma slått konkurs

Stavanger tingrett kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 28. november i år.

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs