Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Oljefirma slått konkurs

Onsdag gikk et firma i olje- og gassbransjen konkurs.

Det var firmaet Westnan Solutions AS som onsdag ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav fra en arbeidstaker som ikke hadde fått utbetalt feriepenger.

Kravet var relativt beskjedent på 12.991 kroner.

Westnan Solutions AS har drevet med bemanning og rekruttering innenfor olje- og gassbransjen.

Ingen fra Westnan Solutions AS møtte i onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Fasadefirma gikk konkurs

Retten kom til at konkursbegjæringen var lovlig forkynt.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at arbeidstakerens framstilling var uriktig og kom til at han hadde et forfalt krav på feriepenger fra Westnan Solutions AS som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke var grunn til å anta skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. august i år.

LES OGSÅ: Elektrobutikk har gått konkurs