Combrokers AS har holdt til i Ipark på Ullandhaug. Foto: Roy Storvik

Oljefirma konkurs

Onsdag gikk et firma i oljebransjen konkurs.

Roganytt

Det var firmaet Acl Consulting AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Acl Consulting AS har holdt til i Ipark i Professor Olav Hansens gate 7a på Ullandhaug der de har holdt til siden 2010.

Acl Consulting AS har drevet med ledelse, prosjektering og levering av komplekse prosjekter til olje- og energibransjen.

Firmaet har også drevet med personell og ekspertise innen brønnkonstruksjoner, boring og annen oljerelatert virksomhet.

LES OGSÅ: Pizza- og pastakjede har gått konkurs

Røde tall

Acl Consulting AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2,1 millioner kroner.

Firmaet hadde i 2015 en negativ omsetning på 350.000 kroner. Samme år fikk også Acl Consulting AS et negativt resultat på litt over 1,3 millioner kroner før skatt.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Ikke av forbigående art

Retten kom også til at Acl Consulting AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det ble også lagt til grunn at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. februar i år.

LES OGSÅ: Butikk på Tasta Senter konkurs