Oljefirma gikk konkurs

Omsatte for 34,7 millioner kroner. Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Compete AS som tidligere i sommer var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 6,3 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på tre millioner kroner.

Firmaet het inntil nylig Buylogic AS og har drevet med tjenester rettet mot oljebransjen.

Compete AS har holdt til i Koppholen i Sandnes og omsatte i 2018 for 34,7 millioner kroner. Resultatet samme år var 113.000 kroner før skatt.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 1. september i år.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs