Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Oljefirma gikk konkurs

Torsdag var det slutt for et firma i oljebransjen.

52-åringen og kona er fra utlandet og giftet seg i 2000. 52-åringen kom til Norge i 2001, mens kona kom etter noen år senere.

Det var firmaet Skybridge Oil AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Skybridge Oil AS har holdt til i Stavanger og har drevet innenfor bransjen andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.

Firmaet opplyste å ha en gjeld på 151.268 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva. 

Skybridge Oil AS ble startet opp i 2015 og har så langt ikke hatt noen driftsinntekter, men fikk et negativt resultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2016.

LES OGSÅ: Veterinær slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. november.

LES OGSÅ: Frisørsalong har gått konkurs

LES OGSÅ: Roxel Tekniske AS gikk konkurs