Stavanger tingerett. Foto: Roy Storvik

Nyttårsfeiringen til 50 år gammel kvinne endte i retten

Dommen fra Stavanger tingrett sier ingenting om hvordan kvinnen hadde det på den siste festen i 2018, men på vei hjem blir hun beskrevet som ufordragelig.

Kvinnen hadde vært på fest i Sandnes og tok drosje hjem til Stavanger sammen med tre andre. De to andre bodde nærmest og ble dermed satt av først. Da drosjen begynte å nærme seg kvinnes hjem, ga hun beskjed til drosjesjåføren om at hun ikke ville betale de 393 kronene som dette ville koste henne.

Tiltalte var godt beruset av alkohol, og hun husker svært lite – tilnærmet ingenting - av hendelsesforløpet denne natten, står det i dommen.

Drosjesjåføren droppet da å kjøre hjem til kvinnen, men satt heller kursen mot politistasjonen. Da de kom fram dit sa hun at hun allikevel ville betale for turen, så lenge hun ble kjørt hjem, dermed begynte drosjesjåføren igjen å kjøre mot kvinnens adresse.

Drosjesjåføren beskriver at kvinnen ble svært vanskelig på veien dit og begynte å snakke nedsettende til han. I tillegg slo hun drosjesjåføren fire ganger i skulderen og klapset til han i ansiktet. 

Dermed snudde drosjesjåføren og kjørte til politistasjonen igjen. I og med at kvinnen ikke husker spesielt mye av episoden, så er drosjesjåføren eneste vitne. Retten vurderte at han forklarte seg nøkternt og at beskrivelsen han ga av kvinnen passer godt med den som to politibetjenter ga.

For utenfor politistasjonen kommer det tilfeldigvis en politipatrulje forbi og hører drosjesjåførens rop om hjelp.

LES OGSÅ: Taxisjåfør slo to kvinner og kjørte på den ene

«Ufordragelig»

I første omgang prøvde politipatruljen å få kvinnen til å betale for turen. Det viste seg å være vanskelig. Kvinnens respons var en oppførsel som politibetjentene beskriver som «ufordragelig» for retten.

Kvinnen viste blant annet fingeren til den ene politibetjenten, tett opp i ansiktet hans.

Siden det var lite håp om å få kvinnen til å betale for turen, så ville heller politiet ha henne ut av bilen. Heller ikke det skulle vise seg å være en lett jobb. Hun nektet å samarbeide og politiet måtte bruke makt for å få henne ut av bilen.

LES OGSÅ: Tvang samboeren til å se på mens han tok livet av katten hennes

Vold mot politiet

Hun gjorde også flere forsøk på å sette seg inn i drosjen igjen og å slippe unna politiet ved å klype en politibetjent i armen og sparke henne i foten.

Politibetjenten oppfattet det som dette ikke var noen uhell, men at det var gjort med vilje, noe som støttes av overvåkningsbilder som er lagt frem for retten.

Disse er rett nok av dårlig kvalitet og tatt på lang avstand, men viser likevel klart nok at tiltalte var vanskelig og motsatte seg ethvert forsøk på å få kontroll over henne, samt få henne med i cellebilen, står det i dommen.

Kvinne domfelles for to tilfeller av vold, mot offentligtjenestemann og mot en drosjesjåfør. Straffen ble satt til 30 dager i fengsel. I tillegg må kvinnen betale saksomkostninger på 3500 kroner. Og alt startet med en drosjeregning på 393 kroner.

Retten er ikke i tvil om at hele handlingsforløpet denne kvelden oppstod fordi hun ikke ville betale for seg. Om dette skyldes at hun var overstadig beruset sees bort fra, idet hun ved skyldvurderingen skal bedømmes som om hun var edru, står det i dommen.

Kvinnen betale for drosjeturen et par dager inn i det nye året.