Nytt Roxel-selskap har gått konkurs

Var tirsdag i retten og begjærte oppbud.

Det var Roxel Energy AS som tirsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Roxel Energy AS har holdt til på Forus og omsatte for litt over 90 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på litt over 1,2 millioner kroner. På proff.no blir det opplyst at firmaet har 66 ansatte.

I fjor høst gikk også Roxel Tekniske AS konkurs.

LES OGSÅ: Roxel Tekniske AS gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at skyldneren antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. oktober.

Statsautorisert revisor Bengt Eriksen er oppnevnt som borevisor. Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett skal mandatet fastsettes i samråd med retten og bostyrer senere.

LES OGSÅ: Maskinentreprenør slått konkurs av entreprenør

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs