Foto: Tore Bruland

Næringslivstopp chattet om overgrep mot barn

En næringslivstopp i distriktet er dømt for å ha chattet om overgrep mot barn.

Næringslivstoppen i 40-årene møtte nylig i Stavanger tingrett siktet for å ha produsert framstilling som seksualiserer barn.

Fra 5. februar i fjor til 15. juni i år brukte mannen Skype til å kommunisere med andre brukere hvor samtalene inneholdt fiktive skildringer av barn i seksuell aktivitet med voksne.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Stavanger tingrett viste også til de øvrige bevis i saken, blant annet chattelogger og kom til at mannen har forholdt seg som det er beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

LES OGSÅ: Lærer dømt til 22 måneders fengsel for overgrepsbilder

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken lå i skjæringspunktet mellom betinget og ubetinget fengsel på omtrent 45 dager.

«Det tillegges sterkt vekt i formildende retning at siktede ga en uforbeholden tilståelse idet han ble konfrontert med saken. Han forklarte seg også om en chat som ikke var kjent for politiet i første avhør, og ga tilgang til brukernavn og passord til sitt elektroniske som PC og mobiltelefon, samt innloggingsinformasjon på arbeid», heter det i dommen.

Dermed kom retten under tvil til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 45 dager.

I tillegg fikk han også inndratt to mobiltelefoner som er brukt til de straffbare handlingene.

LES OGSÅ: Tidligere journalist dømt for overgrepsbilder

LES OGSÅ: Brukte kryptert nettverk for å laste ned overgrepsbilder