Illustrasjonsfoto.

Nattklubb gikk konkurs

Fredag var det slutt for en nattklubb.

Det var firmaet Johha Restaurantdrift AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har stått for driften av Saturn Nattklubb i Sandnes. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.022.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 20.000 kroner.

Firmaet omsatte for nesten 5,4 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 958.000 kroner.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av
forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. april.

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk på kjøpesenter konkurs

LES OGSÅ: Bilforhandler gikk konkurs