Murerfirma slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et firma som har drevet med gulv- og fliselegging.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Dy Flis & Bad AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 128.554 kroner i skyldig merverdiavgift.

Innehaveren av Dy Flis & Bad AS redegjorde i retten for virksomheten til firmaet som i stor grad har vært gulv/fliselegging.

Ifølge Dy Flis & Bad AS har firmaet på grunn av lite arbeid har ikke selskapet frie midler til å gjøre opp for seg når det gjelder momskravet.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet kravet og han erkjente også at firmaet var insolvent.

Stavanger tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Retten kom også til at Dy Flis & Bad AS var insolvent og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. april i år.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Butikk i Amfi Madla gikk konkurs