Illustrasjonsfoto.

Mobilfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med mobiltelefoner ble slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Sandnes som begjærte at firmaet Rog Con AS ble slått konkurs.

Innehaveren av firmaet er mobiltekniker og selskapet har drevet innenfor bransjen telekommunikasjon og har holdt til i Koppholen i Sandnes.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 485.209 kroner i skyldig moms, skatt og arbeidsgiveravgift.

Rog Con AS opplyste å skylde det aktuelle beløpet og forklarte at selskapets aktiva i hovedsak består av noe datautstyr, omkring 200.000 kroner på konto, samt 300.000 kroner i utestående fordringer.

LES OGSÅ: Røykeri gikk konkurs

Innehaveren av Rog Con AS opplyste også ha ytterligere gjeld til Kemneren i Stavanger, samt et mindre beløp i ferie penger til en tidligere ansatt.

Fram til tirsdag denne uken var virksomheten av firmaet i drift og Rog Con AS omsatte i 2016 for 1,6 millioner kroner. Samme år fikk firmaet et negativt resultat før skatt på 52.000 kroner.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot Rog Con AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la til grunn at selskapet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til sted.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. oktober i år.

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs – innehaveren må i fengsel