Skatt Vest. Foto: Roy Storvik

Møbelmontør slått konkurs

Et firma som har drevet med montering av møbler har blitt slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Haugesund Kemnerkontor som begjærte boet til en 47 år gammel mann fra Haugesund konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav fra Skatt Vest på 140.089 kroner i skyldig merverdiavgift, tvangsmulkt, samt renter og gebyr.

LES OGSÅ: Utested har gått konkurs

Kravet fra Haugesund Kemnerkontor var på 144.902 kroner som har sin bakgrunn i skyldig restskatt og forskuddsskatt.

47-åringen har drevet et enkeltpersonforetak som har drevet med montering av møbler.

LES OGSÅ: Bakeri har gått konkurs

Han opplyste at eiendelene hans besto av noe verktøy og to biler, der den ene av disse ikke er i drift.

Han erkjente også at han var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Logistikkfirma konkurs – 20 ansatte mister jobben

Haugaland tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot 47-åringen med intet til utlegg.

Retten kom videre til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Trafikklærer slått konkurs

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 28. september i år.

LES OGSÅ: Storkiosk har gått konkurs