Møbelfirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at firmaet Mangvyk AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 762.647 kroner i skyldig moms og skatt.

Mangvyk AS har holdt til på Voll og har drevet innenfor bransjen produksjon av møbler.

Firmaet omsatte for 2,7 millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 197.000 kroner.

Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet som ble holdt i Jæren tingrett tidligere denne måneden.

LES OGSÅ: Frisørsalong slått konkurs

Det har heller ikke vært mulig å ha fått forkynt konkursbegjæringen og namsmannen har opplyst om at skyldneren trolig har forlatt landet. Dermed ble saken fremmet uten at skyldneren var til stede.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge. Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 22. januar 2020.

LES OGSÅ: Tidligere ansatte forsøkte å slå firma konkurs – det kan de angre på

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs