Mishandlet kona i 19 år

Pågrepet i Amsterdam etter at han var etterlyst internasjonalt.

Den 61 år gamle mannen fra Sola ble pågrepet i Amsterdam den 16. mai i år etter at han var etterlyst internasjonalt.

Etter samtykke til utlevering kom han til Stavanger den 31. mai og har siden vært varetektsfengslet.

Nylig ble han framstilt i Stavanger tingrett tiltalt for mishandling av kona og ungene.

Retten kom til at den eldste datteren ble mishandlet i tidsrommet fra januar 1995 til oktober 2014.

Blant annet har han flere ganger slått henne i ansiktet med flat hånd, sagt at han skulle «slå livskiten ut av henne» og at «hun kom til å bli en hore som sin mor» eller lignende. Den eldste datteren skal også gjentatte ganger ha vært vitne til at moren ble utsatt for vold i den samme perioden.

Når det gjelder moren har han en eller flere ganger tatt kvelertak på henne og gjentatt ganger slått henne i hodet med knyttet hånd. Han har også sparket henne i ryggen og andre steder på kroppen, kastet en kopp med varm te på henne,
sagt at han skulle drepe henne og kalt henne for stygge ting.

Også de andre ungene skal ha vært vitne til at søsknene og moren ble utsatt for vold.

LES OGSÅ: Avslørt av meldinger som beskrev overgrep mot datteren

Truet med saks

Han har også slått en annen datter, truet henne med en saks og sagt at han skulle drepe henne. Retten kom til at det etter bevisførselen ikke var tvil om at 61-åringen har utsatt kona og ungene for grov og gjentatt mishandling.

«De fornærmede avga sine forklaringer over nesten to hele rettsdager. De forklarte seg på en troverdig måte om den samme historien med langvarig, gjentatt og sammenhengende mishandling fra tiltaltes side som har funnet sted opp gjennom
årene», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: Mishandlet samboeren med tannbørste

– Ikke sant

61-åringen forklarte på sin side at det var han som var utsatt for vold av kona og at hun og barna ikke snakker sant. Retten var ikke i tvil om at den måtte se bort fra 61-åringens forklaring og viste blant annet til at han framsto som
svært lite troverdig i retten, også i måten han forsøkte å tilbakevise de fornærmedes forklaringer på.

Stavanger tingrett kom også til at de fornærmedes forklaringer ble understøttet av rapporter og uttalelser som foreligger fra barnevernet, politi, fastlege og sykehusjournaler som ble framlagt for retten.

«Retten vil karakterisere tiltaltes opptreden i sin familie som tyrannisk, der de fornærmede levde under et terrorregime, i konstant frykt for tiltaltes sinneutbrudd med påfølgende krangling mellom foreldrene som førte til at tiltalte
utøvde vold mot ektefellen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at volden har funnet sted over et langt tidsrom og at de fornærmede har blitt sterkt preget av mishandlingen.

Straffen ble fengsel i to år og fire måneder. I tillegg ble han dømt til å betale et samlet beløp på 600.000 kroner til kona og barna i oppreisningserstatning.

LES OGSÅ: Banket mann som dro opp kjolen til kona