Misbrukte kjæresten til kameraten

Mens kameraten var på ferie i utlandet misbrukte 28-åringen kjæresten hans.

28-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Han erkjente at han hadde tre til fire samleier med fornærmede på våren i 2014.

Han innrømmet også at han kjente til at fornærmede var 14 år gammel da dette fant sted.

Han var selv 24 år gammel, ti år eldre enn henne på gjerningstidspunktet.

Stavanger tingrett la til grunn at overgrepene fant sted i en periode da fornærmedes kjæreste og 28-åringens kamerat var på ferie i utlandet.

Fornærmede forklarte i retten at hun egentlig ikke ønsket å ha samleie med 28-åringen, men at hun ikke turde å si ifra.

28-åringen erkjente at det var han som tok initiativ til det som fant sted, men at han oppfattet det slik at fornærmede var med på dette.

LES OGSÅ: – Tok klærne av kvinne, la seg over henne og sa han ville ha sex

Film

Retten kom til at den skulle legge begges forklaringer til grunn, og det at de har oppfattet situasjonen rundt det første samleiet ulikt, spilte ingen rolle i forhold til straffbarheten da saken handler om at fornærmede var 14 år gammel da overgrepene fant sted.

28-åringen ble også dømt for å ha tatt noen filmsnutter av fornærmede mens de hadde sex sammen. Dette var etter at fornærmede hadde fylt 16 år.

Han hadde også flere bilder av fornærmede i seksualiserte posisjoner.

28-åringen forklarte i retten at det var fornærmede som sendte bildene på eget initiativ, men at han etter hvert etterspurte flere bilder.

Fornærmede forklarte at hun følte seg  truet til å sende bilder, og at hun fryktet at 28-åringen ville oppsøke henne hjemme og ha sex med henne.

Retten kom til at bakgrunnen for bildene ikke fikk noen betydning da saken handlet om at 28-åringen oppbevarte og produserte framstillinger som seksualiserte barn, og at han var klar over at fornærmede var under 18 år gammel.

LES OGSÅ: Voldtok kvinne som hadde hatt sex med kameraten

Utnyttet situasjonen

Det hører med til historien at fornærmedes kjæreste og 28-åringens kamerat også er dømt for å ha hatt seksuell omgang med fornærmede mens hun var under 16 år.

I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett til grunn at 28-åringen utnyttet situasjonen som oppsto da kameraten reiste til utlandet.

«Bevisene viser at han forførte fornærmede, og utnyttet hennes unge alder».

Retten kom også til at fornærmede framsto som umoden og at hun var et barn som ikke hadde de nødvendige forutsetninger for å sette grenser. «Det er nettopp derfor forholdet også er straffbart – barn skal beskyttes mot seksuell omgang og de har ikke forutsetninger for å gi samtykke», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i seks måneder der 30 dager ble gjort betinget.

Han ble også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning og han fikk også inndratt en mobiltelefon.

LES OGSÅ: – Mann voldtok gutt (11)