Menn frifunnet for voldtekt

Retten kom til at det var for mange usikkerhetsmomenter til at de to 23-åringene kunne dømmes for voldtekt.

De to mennene kunne ha risikert betydelige fengselsstraffer dersom de hadde blitt dømt i saken.

De var tiltalt for å ha voldtatt kvinnen i fellesskap, noe som er en skjerpende omstendighet.

Statsadvokat Henriette Kvinnsland mente at retten skulle dømme de to og la ned påstand om at de skulle dømmes til henholdsvis fem og fem og et halvt år i fengsel.

Det fikk hun altså ikke medhold i og retten delte seg når det gjaldt skyldspørsmålet.

Fagdommeren og den ene meddommerne kom til at de skulle frifinnes, mens den andre meddommeren mente at de skulle dømmes.

Ifølge tiltalen skulle de to 23-åringene ha voldtatt fornærmede i en bolig på Tasta natt til den 3. mai i fjor.

Den ene 23-åringen og fornærmede kjente hverandre fra før av.

Ikke oppfylt

Etter en omfattende bevisførsel kom flertallet til at det strenge beviskravet som gjelder ikke er oppfylt og at det grunnlag for tvil om ha som skjedde mellom de to tiltalte og fornærmede denne kvelden.

Flertallet kom til at det var en rekke usikkerhetsmomenter som gjorde seg gjeldende.

Retten kom til at fornærmede ikke husker godt nok fra den aktuelle natten til at de to 23-åringene kunne domfelles i saken.

Flertallet kom også til at fornærmede ikke bevisst har forklart seg usant, men at hun ikke har gjengitt det riktige hendelsesforløpet.

Flertallet kom også til at de to 23-åringen ikke skulle betale erstatning til fornærmede.

Den ene 23-åringen ble imidlertid dømt etter utlendingsloven.

Dette fordi at han kort tid forut for hendelsen han ble frifunnet for har tatt seg inn i Norge til tross for at han var utvist av landet.

For dette ble han dømt til fengsel i ett år.

I den forbindelse får han fradrag for 285 dager sonet i varetekt.