Skatt Vest. Foto: Roy Storvik

Matbutikk slått konkurs

Torsdag gikk en dagligvarebutikk konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte firmaet Exotic Food AS konkurs.

Exotic Food AS har drevet butikken Eksotisk Mat i Haraldsgata i Haugesund.

LES OGSÅ: Nytt vitne i drapssak

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 273.343 kroner fra Skatt Vest som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift, renter, tvangsmulkt og gebyrer.

I tillegg har Kemneren i Haugesund kommet med et krav på 141.193 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift.

LES OGSÅ: Entreprenørfirma har gått konkurs

Styreleder for Exotic Food AS opplyste i retten at de ikke hadde penger til å betale kravene og erkjente at selskapet var insolvent.

Butikken hadde en omsetning på 1,7 millioner kroner i 2015 og fikk samme år et negativt resultat på 365.000 kroner.

LES OGSÅ: Møbelmontør slått konkurs

Det har blitt holdt utleggsforretning mot Exotic Food AS tidligere i år.

Det ble da tatt pant i bankinnskudd og en lastebil, men dette var ikke i nærheten av å dekke det skyldige beløpet.

LES OGSÅ: Bakeri har gått konkurs

Haugaland tingrett la til grunn at Exotic Food AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. september.

LES OGSÅ: Forsvunnet innehaver av byggefirma slått konkurs