Foto: Thor Erik Waage

Maskinfirma gikk konkurs

Mandag gikk et maskinfirma konkurs.

Det var firmaet En Maskin AS som var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

En Maskin AS har holdt til i Hauge i Dalane og opplyste i retten å ha en gjeld på 362.000 kroner.

Firmaet opplyste også at firmaets aktiva består av kundefordringer som har en anslått verdi på 35.000 kroner.

En Maskin AS har drevet med grunnarbeid og omsatte i 2017 for nesten 1,9 millioner kroner.

LES OGSÅ: Veifirma gikk konkurs

Samme år fikk firmaet et resultat før skatt på 218.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dalane tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. januar neste år.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs