Tolloverinspektørene Nina Fossum og Birgitte Hansson sammen med fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i Tolletatens etterretningssenter med en av sexdukkene som Tolletaten har beslaglagt. FOTO: TOLLETATEN

Mann varetektsfengslet: – Hadde sexdukke utformet som et barn

En 39 år gammel mann er varetektsfengslet for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.

Bakgrunnen for fengslingen er at politiet mener at det er bevisforspillelsesfare.

Politiet aksjonerte mot 39-åringens bolig i Stavanger onsdag etter å ha fått en ransakingsbeslutning av Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for ransakingen var at 39-åringen skal ha importert en sexdukke fra utlandet.

Og det spesielle med dukken er at denne skal ha hatt et utseende som et mindreårig barn.

LES OGSÅ: – Artist lurte SAS 64 ganger

– Vi har en etterforskning om pågår og jeg kan bekrefte at politiet var på stedet og gjorde funn av overgrepsmateriale der barn er avbildet i seksuelle situasjoner, sier Erik W. Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Ifølge Rand vil politiet nå følge opp med å etterforske beslaget som er foretatt.

Bevisforspillelsesfare

– Vi har bedt om at han blir fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Vi mener at det er bevisforspillelsesfare, sier Rand til RA.

Når det gjelder dukken, sier Rand at politiet vil anføre at denne rammes av straffelovens paragraf 311 som forbyr seksualisering av barn.

– Et tema for etterforskningen er om dette rammes av loven og om siktede har utvist nødvendig straffskyld i den forbindelse, sier Rand.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Jørgen Berner Torstensen er oppnevnt som 39-åringens forsvarer.

– Jeg ønsker ikke å si så mye i denne saken, men han erkjenner ikke straffskyld når det gjelder denne sexdukken, sier Torstensen til RA.

Stavanger tingrett kom til at det var bevisforspillelsesfare og kom til at han skulle fengsles i 14 dager.

Retten kom også til at han skulle ha brev- og besøksforbud i denne perioden.

Fra Hong Kong

I fengslingskjennelsen kommer det også fram at politiet har funnet et større materiale av filmer og bilder som viser overgrep mot barn på 39-åringens datamaskin – og at 39-åringen har erkjent straffskyld for forholdet.

«Videre finner retten det sannsynliggjort at siktede har bestilt en sexdukke fra et firma i Hong Kong, og at dukkens utforming gjør at vilkåret i straffelovens paragraf 311, første ledd, om å anskaffe materiale som seksualisere barn er oppfylt», heter det i fengslingskjennelsen.

Har avdekket ny trend

Kripos gikk fredag ut med en pressemelding der de informerer om at tolletaten siden høsten 2016 avdekket en ny trend hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker framstilt som svært naturtro barn. Tolletaten har avdekket at mottakerne av disse sexdukkene, framstilt som barn, er bosatt i flere ulike politidistrikter.

«Å verne barn mot seksuelle overgrep er en av viktigste og høyest prioriterte oppgavene til politiet. Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Videre så er dukkene svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn», skriver Kripos.

Ifølge Kripos ser en med bekymring på dette, og vurderer at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i framtiden.