Foto: NTB scanpix

Mann slått konkurs – skyldte 930.000 kroner i skatt

Innehaveren av en butikk ble torsdag slått konkurs.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at den 47 år gamle mannen ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 930.814 kroner som i hovedsal består i ubetalt personbeskatning.

Varsel om konkurs ble allerede sendt den 29. juni i år.

I kjennelsen fra Stavanger tingrett står det at mannen var i kontakt med kemneren på forsommeren og anmodet om en nedbetalingsordning. På grunn av manglende samarbeid fra skyldner kom det aldri på plass noen ordning.

47-åringen står oppført som eneste deltaker i et DA (delt ansvar). Dette DA-et driver en butikk i Stavanger sentrum.

47-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Elektronikkfirma konkurs

I den forbindelse viste retten til at innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen var forkynt for skyldneren personlig av namsfogden den 19. november i år.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig.

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot 47-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at
betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs