Mann misbrukte stedøtrene sine

Mannen nektet for overgrep, men ble på ingen måte trodd.

Mannen (58) møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år og for seksuell handling mot stebarn som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.

De to fornærmede er mannens stedøtre og i forhold til begge startet overgrepene da de var elleve år gamle og har vart i flere år. Overgrepene startet opp på begynnelsen av 2000-tallet.

Da 58-åringen møtte i retten nektet han for å ha foretatt noen som helst form for krenkelser av seksuell karakter.

Han har forklart at bakgrunnen for de fornærmedes anklager blant annet må være misunnelse eller sjalusi, for at han har hatt et bedre liv enn dem, fordi at han forlot dem og fordi han har et godt forhold til sine biologiske døtre, noe de fornærmede ikke har i forhold til sin biologiske far.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Ønsket ikke å anmelde

«Etter bevisførselen kan retten med trygghet se fullstendig bort fra tiltaltes forklaring», heter det i dommen.

Retten kom til at den skulle feste lit til de fornærmedes forklaringer. I tillegg ble det også vist til en samtalelogg mellom 58-åringen og den ene stedatteren.

Stavanger tingrett viste også til at 58-åringens modus og handlinger har vært lik overfor begge fornærmede og at stedøtrene ikke har vært kjent med at de begge ble utsatt for seksuelle overgrep fra stefaren før i relativ voksen alder.

Retten viste også til at ingen av de fornærmede i utgangspunktet ønsket å anmelde 58-åringen.

Dette framgår blant annet av journalnotatene relatert til den eldste stedatteren.

Den eldste stedatteren innga anmeldelse etter at hun selv var blitt mor og var kjent med at 58-åringen hadde to mindreårige døtre, som hun var redd for kunne bli utsatt for tilsvarende overgrep, som hun selv og hennes søster hadde opplevd.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (1)

Ikke noe formildende

Stavanger tingrett kom til at det ikke var noen formildende omstendigheter i saken. Samtidig kom retten til at den måtte se hen til at det er 14 år siden overgrepene opphørte og at det har gått to år fra overgrepene ble anmeldt til saken har blitt behandlet av retten.

Dermed ble straffen fengsel i to år og seks måneder.

Han må også betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av døtrene.

LES OGSÅ: Jente (17) stripset fast og voldtatt av nabo