ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY, NTB SCANPIX

Mann ble tatt med 840.365 ulovlige datafiler

Politiet foretok et beslag der de fant store mengder med ulovlige datafiler.

Den 2. mai 2016 ransaket politiet hjemme hos 32-åringen. Her ble det funnet narkotika og datalagringsutstyr. På sistnevnte ble det funnet 99.860 bilder og filmer som viste overgrep mot barn.

I desember 2017 ble det begjært ny ransaking hjemme hos 32-åringen, noe Stavanger tingrett ga sin tilslutning til. 32-åringen ble pågrepet og det ble gjennomført ransaking av hans bolig og hvor datalagringsutstyr ble beslaglagt.

Det ble funnet 2,2 millioner mediefiler i beslaget. Av disse er 1,5 millioner filer gjennomgått og av disse ble det funnet 840.365 ulovlige filer.

32-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Ordinær strafferamme for lovbruddet er fengsel i to år og seks måneder. Retten kom til at det var flere formildende omstendigheter i saken deriblant 32-åringens tilståelse og lang saksbehandlingstid.

I tillegg la retten vekt på at personlige forhold, blant annet at han selv var blitt utsatt for overgrep som barn. Dermed ble straffen satt til fengsel i ett år og åtte måneder. Han fikk også inndratt en PC og fire eksterne harddisker.

LES OGSÅ: Næringslivstopp chattet om overgrep mot barn