Mann ba om å bli slått konkurs

En 51 år gammel mann har vært i retten og bedt om at han blir slått konkurs.

51-åringen fra Stavanger ble fredag slått konkurs i Stavanger tingrett.

51-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med drosjebiltransport.

Han opplyste i retten å ha en gjeld på 698.000 kroner og at hans aktiva har en anslått verdi på 200.000 kroner.

LES OGSÅ: Tradisjonsrikt byggefirma har gått konkurs

Retten kom til at den skulle legge opplysningen fra 51-åringen til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at han antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 21. februar i år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs