Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Mann (66) tiltalt for dommertrusler i hijabsak

En 66 år gammel mann er tiltalt for å ha truet en tingrettsdommer i Jæren tingrett forut for hijabsaken mot Merete Hodne.

Tingrettsdommeren mottok en epost med truende innhold i forkant av saken mot Merete Hodne da den gikk i Jæren tingrett.

Dette i forbindelse med at hun skulle være rettens administrator i Hodnes sak.

Nå har statsadvokat Folke Åmlid tatt ut tiltale mot en 66 år gammel mann etter straffelovens paragraf 157, som går på motarbeiding av en aktør i rettsvesenet.

LES OGSÅ: Ny runde for Merete Hodne i lagmannsretten

Det er politiadvokat Unni Byberg Malmin som skal være aktor i saken og av habilitetsmessige hensyn skal saken gå i Stavanger tingrett med tingrettsdommer Mariann A. Svensen som rettens administrator.

– Kastes ut av Norge

Saken skal opp den 15. februar i år og det er satt av en halv dag til hovedforhandlingen.

Malmin sier til RA at tiltalen lyder på at 66-åringen skal ha sendt en epost til tingrettsdommeren onsdag 7. september i fjor, dagen før hovedforhandlingen i hijabsaken.

LES OGSÅ: Merete Hodne dømt igjen

Eposten skal ha følgende ordlyd: «Sak. Hijab som islamsk diktatorisk kvinnesymbol. Muslimene skal snart kastes ut av Norge. Pass på at du ikke blir kastet ut sammen med dem».

Erkjenner å ha sendt

Kjersti Jæger, 66-åringens forsvarer, sier til RA at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

– Erkjenner han de faktiske forhold?

– Ja. Han erkjenner å ha sendt eposten med denne ordlyden, men ikke straffskyld i forhold til tiltalen. Min klient ønsker å formidle at når han tok kontakt med tingrettsdommeren i hijabsaken, var det for å formidle at hun ikke skulle la seg presse til å dømme slik politikerne ønsket at hun skulle gjøre, sier Jæger til RA.

LES OGSÅ: Skrev «spreng bussen» på Facebook – nå må han svare for netthets

Straffelovens § 157 har følgende ordlyd: «Med fengsel inntil seks år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak, eller gjengjelder en handling, et arbeid eller en tjeneste som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak.»