Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Mann (26) dømt for batongvold

26-åringen som er dømt for drapsforsøk på Mariero er dømt igjen. Denne gangen for å ha slått en mann med batong.

I september i fjor ble 26-åringen dømt til fengsel i fem år og seks måneder for drapsforsøk.

Dette etter at han skjøt en rekke skudd i foten til en mann på Mariero natt til den 10. desember 2015.

Nylig møtte 26-åringen i retten igjen, denne gangen for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter.

Bakgrunnen for det var en voldsepisode som fant sted i Hillevåg den 12. mai 1014.

Hasj-salg

Foranledningen til dette var at fornærmede kjøpte ett kilo hasj av 26-åringen.

I forbindelse med dette ble det hele noe ampert da 26-åringen dukket opp hos fornærmede sammen med flere kamerater.

Der skal de ha forlangt at fornærmede betalte 82.000 kroner i oppgjør for hasjen. Fornærmede hadde ikke så mye penger og dro fra stedet, angivelig for å skaffe penger.
I stedet dukket han opp med en kjent torpedo i distriktet.

Brukte batong

Torpedoen sørget også for at han hadde med seg to store hunder. Da de kom til den aktuelle boligen, brøt det ut fullt slagsmål.

Fornærmede fant fram et elektrosjokkvåpen som han brukte mot 26-åringen. Det førte til at 26-åringen kastet ham i gulvet og gikk løs på ham med en teleskopbatong.
Som en følge av volden fikk fornærmede flere bruddskader som måtte behandles på sykehus.

Stavanger tingrett la vekt på at det var brukt uvanlig lang tid for å få saken opp for retten, og kom til at han skulle dømmes til fengsel i 60 dager – og at straffen allerede er sonet i varetekt.

I tillegg ble han også dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Nye forhold

Den 9. mars må 26-åringen møte i atter en ny straffesak. I denne er han tiltalt for å ha truet en kvinne med en øks, kniv og verbale trusler.
I tillegg må han svare for grov vold mot tre menn, oppbevaring av tyvegods, diverse narkotika, kjøring uten gyldig førerkort, samt oppbevaring av ammunisjon og ulovlige våpen.

Samtlige av lovbruddene er begått i tiden forut for skyteepisoden på Mariero.

Forsvarer: – Lite fornøyd

Anne Kroken, 26-åringens forsvarer, er lite fornøyd med tidsbruken i saken.

– Tiltalen beskriver forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi har gjentatte ganger bedt politiet om å få fortgang i sakene, disse burde vært avgjort sammen med øvrige saker seneste i fjor høst, sier Kroken til RA.

Hun viser til at det nå avholdes tre hovedforhandlinger istedenfor en.

– Det er helt uvanlig og etter min oppfatning dårlig saksstyring. Dette er sløsing med samfunnets ressurser. Det fører også til at tiltalte ikke får startet soning på de vilkår som er forutsatt. Han ønsker å komme videre og trenger å få gjort seg ferdig med dette. Det er svært uheldig for alle som er involvert at dette ikke er avgjort før, sier Kroken.