Manglet sjåførkompetanse – ble anmeldt

Sjåføren av et utenlandsk vogntog ble anmeldt.

Det var under tirsdagens kontroll på Krossmoen at Statens vegvesens kontrollører kom over et vogntog der sjåføren manglet yrkessjåførkompetansebevis.

– Et utenlandskregistrerte kjøretøyet fikk kjøreforbud og sjåføren ble anmeldt, skriver Statens vegvesens kontrollører i sin rapport.

Ytterligere tre kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av utilstrekkelig sikring av last. Disse fikk pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring.

112 kjøretøy kontrollert

Totalt 112 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, og av disse kjøretøyene ble 28 kjøretøy kontrollert for vekt, vektårsavgift, lastsikring, bremse, lys og annet tekniske tilstand.

Det resulterte blant annet i at to kjøretøy fikk gebyr for overlast. Her måtte man ut med henholdsvis 5150 og 4250 kroner i gebyr. Det måtte avlastes og omlastes for videre kjøring.

Ett kjøretøy ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll.

– Eier av kjøretøyet må få utført ny godkjent EU-kontroll og i tillegg betale påskiltningsgebyr på 1540 kroner før registreringsnummer blir utlevert, heter det i kontrollrapporten fra vegvesenet.

Ni med tekniske mangler

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på ni kjøretøy. Det ble gitt mangellapp med frist for utbedring av feil.

Ett vogntog ble rapportert på grunn av feil kode for vektårsavgift.

En sjåfør måtte fjerne sikthindrende gjenstander i frontruten før de kunne kjøre videre.

Det ble også gitt ut en advarsel for brudd med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.