Malingsfirma gikk konkurs

Et firma som blant annet har drevet med malingsprodukter gikk onsdag konkurs.

Det var Plasti Dip Holding AS og Plasti Dip Scandinavia AS som onsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Begge firmaene har holdt til i Auglendsdalen i Stavanger og har blant annet drevet med salg av maling, utstyr og spraylakkprodukter fra Plasti Dip.

Plasti Dip Scandinavia AS opplyste i retten  å ha en gjeld på 1.395.000 kroner og at aktiva har en anslått verdi på 92.000 kroner.

Fra Plasti Dip Holding AS ble det opplyst at gjelden er på 814.000 kroner og at aktiva har en anslått verdi på 5000 kroner.

LES OGSÅ: Elsykkelfirma slått konkurs

Plasti Dip Scandinavia AS omsatte for 3,1 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat på 554.000 kroner før skatt.

Plasti Dip Holding AS hadde ikke inntekter i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1,6 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert dom de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringene til følge var til stede.

Advokat Tom Kalsås er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamlinger vil bli avholdt den 31. januar.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs