Malerfirma slått konkurs

Kemneren og Skatteetaten har slått et malerfirma konkurs.

Det var Skatt Vest, Kemneren i Stavanger og Skatteoppkreveren i Sola som begjærte at en 49 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på hele 2.632.388 kroner i skyldig skatt og avgifter.

49-åringen har drevet et malerfirma i Sola som et enkeltpersonforetak. Han møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ikke noen opplysninger om gyldig fravær.

Konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for ham på namsfogdens kontor den 20. mai i år.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Matbutikk slått konkurs

Stavanger tingrett kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at han gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. august.

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 60 ansatte mister jobben