Malerfirma slått konkurs

Onsdag var det slutt for et malerfirma i distriktet.

Det var Skatt Vest, Jæren kemnerkontor og Kemneren i Kristiansandsregionen som begjærte at en 26 år gammel mann ble slått konkurs.

26-åringen har drevet et malerfirma som et enkeltpersonforetak i Stavanger.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 960.426 kroner og da var det ikke tatt med krav på Skatt Vest og Kemneren i Stavanger.

26-åringen erkjente å skylde betydelige skatte- og avgiftskrav, men er uenig i stønelsen på kravene. Han har ikke annen gjeld, heller ikke leverandørgjeld.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs

Skyldner erkjenter seg insolvent, og opplyste at han ikke vil kunne betale kravet innen korttid. Han ba om en utsettelse av konkursåpning slik at han kan komme til en nedbetalingsavtale med saksøker.

Skatt Vest motsatte seg utsettelse under henvisning til at beløpet er stort og at skyldner over flere år har vist liten betalingsevne.

Stavanger tingrett la til grunn at 26-åringen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. august i år.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs