Jæren tingrett.

Malerfirma malte «hvitt» og «svart»

Mannen drev malerfirma og sørget for å holde omsetningen i firmaet skjult.

En 27 år gammel mann fra Stavanger er nylig dømt for økonomisk kriminalitet.

Blant annet har han i perioden fra 2013 til 2014 drevet et malerfirma som et enkeltpersonforetak.

I denne perioden leverte han uriktige omsetningsoppgaver der han unnlot å oppgi merverdipliktig brutto omsetning på til sammen 1.429.518 kroner.

Samlet unndratt merverdiavgift av dette er beregnet til 232.932 kroner. I tillegg har han også levert selvangivelser i 2015 og 2016 der han unnlat å opplyse om nærings- og personinntekt med henholdsvis 396.522 kroner og 433.959 kroner.

27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten. I hele perioden virksomheten ble drevet har 27-åringen operert med en «hvit» og en «svart» omsetning.

LES OGSÅ: – Drev butikker – forsynte seg med pengene

Inn på andre kontoer

Kundene ble bare i noen grad fakturert, og dersom kunden betalte med en gang, ble det ikke skrevet ut faktura. Når det ble skrevet faktura var det ikke nummerrekkefølge på denne eller at samme nummer kunne bli brukt flere ganger.

27-åringen har også fått flere andre personer til å stille kontoene sine til disposisjon for innbetalinger fra kunder til malerfirmaet. Disse tok ut penger kontant og ga disse til 27-åringen.

Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes for skatte og avgiftsunndragelser på til sammen 643.984 kroner.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på beløpets størrelse.

I tillegg ble det lagt vekt måten skatte og avgiftsunndragelsen er utført på.

LES OGSÅ: Mann slått konkurs av sin tidligere arbeidsgiver

Forbrytersk forsett

«Tiltalte har hatt et fast forbrytersk forsett og han har benyttet seg av forskjellige personer og forskjellige konti for å skjule virksomheten, samtidig som den «hvite» delen ga skinn av han drev virksomheten lovlig. Tiltalte har utnyttet kundene, regnskapsføreren og personene som stilte sine konti til disposisjon», heter det i dommen.

Politiadvokat Cecilie Tonning la ned påstand om at 27-åringen skulle dømmes til fengsel i fem måneder.

Retten kom til at dette var en passende straff og dømte ham også til å betale en bot på 56.431 kroner.

LES OGSÅ: Kemneren krevde 5,5 millioner kroner – mann fikk «akutt diaré og oppkast»