Malebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden

Det var firmaet Brødrene Rosland AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Brødrene Rosland AS er det juridiske navnet på fargehandelen Fargerike Rosland som har holdt til i Lalandsvegen på Bryne.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2.246.212 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 300.000 kroner.

Firmaet omsatte for 4,3 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 624.000 kroner.

LES OGSÅ: Sportsutstyrsfirma gikk konkurs

Virksomheten var fram til onsdag igangværende og butikken har hatt tre ansatte.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. januar neste år.

LES OGSÅ: Artist slått konkurs

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs