Må punge ut for å ha kjørt rundt med disse dekkene

17 fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Av de 145 kjøretøyene som ble stoppet under kontrollen ble 19 tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

Ett vogntog fikk bruksforbud da det manglet skilt bak som anngir lengden på spesialtransporten.

To vogntog med overlast fikk bruksforbud og overlastgebyrer, kjøretøyene måtte lastes om før videre kjøring.

Ti vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud grunnet avrenninger fra lasten, vogntogene ble stående til det ikke renner vann ut av kjøretøyene lenger.

LES OGSÅ: Én kjørte rundt med piggdekk – én annen hadde for slitte dekk – begge må betale gebyr

Det ble skrevet ut 13 kontrollsedler på diverse tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet svært dårlig tilstand på dekkene, i tillegg fikk føreren 4000 kroner i gebyr for forholdet.

To mopeder ble kontrollert under dagens kontroll, begge fikk kontrollsedler med ting som må utbedres på kjøretøyene.  

LES OGSÅ: Hadde overlast og skrev ut gebyrer på 20.650 kroner

LES OGSÅ: Mistet førerkortet i kontroll – skal ha gått inn på nett og bestilt nytt dagen etter