Illustrasjonsfoto.

Må i fengsel for å ha gått rundt med en Leatherman i lommen

En 40 år gammel mann fra Nærbø er tatt for å ha båret kniv for åttende gang. Etter å ha sluppet med forelegg tidligere, mener retten at han nå skal i fengsel.

19. mai i fjor ble en 40 år gammel mann stanset av politiet utenfor Bedriftshotellet i Langgata.

I forbindelse med at han ble ransaket fant politiet en lommekniv av type leatherman på ham.

Saken gikk nylig i Jæren tingrett der 40-åringen ikke møtte. Saken ble likevel fremmet for retten.

I politiavhør har 40-åringen tilstått at lommekniven han bar var hans, og at han ikke hadde noen god grunn for å ha med seg denne ut i det offentlige rom.

Retten kom til at han med viten og vilje hadde båret med seg kniven og at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han flere ganger er dømt for voldskriminalitet.

Blant annet fikk han i 2005 en dom på tre års fengsel etter å ha kledd en mann naken og torturert ham med en høyfjellssol.

Retten viste også til at 40-åringen er straffet syv ganger tidligere for bæring av kniv uten aktverdig formål.

De forrige gangene dette har funnet sted har det blitt reagert med forelegg.

I dommen står det at møtende aktor ikke kunne si noe om hvilke vurderinger som ligger bak at påtalemyndigheten har funnet at det var tilstrekkelig å reagere med forelegg.

«Etter rettens oppfatning må det ved åttende gangs overtredelse av knivforbudet reageres med en kortere ubetinget fengselsstraff, og retten fatsetter straffen til fengsel i 18 dager», heter det i dommen. 

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.