Må betale gebyr for å ha kjørt rundt med overlast

Statens vegsesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted ved Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Ett vogntog fikk 2450 kroner i gebyr for overlast. Sjåføren måtte laste av/om før videre kjøring.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Det ble også gitt ett gebyr på 2000 kroner for ett dekk som var under minimum mønsterdybde.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy, og det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Fire tyske turister måtte ta taxi videre

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren