Lyse-firma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Sedevices AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Sedevices AS har vært et datterselskap av Smartly AS som er en del av Lyse-konsernet og har drevet med automasjon av elektriske anlegg.

Firmaet opplyste i retten å ha en gjeld på 17.261.285 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 652.296 kroner.

Sedevices AS omsatte i 2018 for 1,8 millioner korner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 8,9 millioner kroner.

LES OGSÅ: Bilverksted gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet var ute av stand til på dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. august.
 
LES OGSÅ: Treningsfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilforhandler gikk konkurs