Illustrasjonsfoto.

Løy til Nav om at han fortsatt var uten arbeid

I samtaler med en saksbehandler på Nav løy han om at han fortsatt var uten arbeid.

En 42 år gammel mann fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett tiltal for trygdebedrageri.

I juli 2014 ble 42-åringen innvilget dagpenger i inntil 104 uker. Sommeren 2015 hadde han nettopp flyttet sammen med en ny samboer og hennes barn.

På dette tidspunktet var 42-åringen fortsatt uten arbeid og mottok dagpenger fra Nav.

Senere samme sommer fikk han jobb gjennom et bemanningsbyrå, og på tross av at han var i full jobb fortsatte han å sendte meldekort til Nav der han meldte inn at han var uten jobb.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett gjorde han dette fordi han både hadde behov for lønn og dagpenger, for å dekke husholdningens økende behov.

LES OGSÅ: Får ikke tilgang til sexhjelpemidler

Løy

«I samtaler med saksbehandler i Nav løy han om at han var uten arbeid, slik at han kunne fortsette å motta dagpenger», heter det i dommen.

42-åringen fortsatte å rapportere feil antall timer på meldekortene fram utgangen av oktober samme år.

I den aktuelle perioden rapporterte han at han jobbet 45 timer, mens han realiteten hadde 712 timer.

På denne måten fikk han utbetalt 110.571 kroner som han ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for trygdebedrageri og for å ha gitt falsk forklaring til Nav.

LES OGSÅ: Gikk amok på Nav-kontor – fikk pizza

Forsto

Retten kom også til 42-åringen forsto at det var straffbart å oppgi uriktige opplysninger på meldekortet han sendte til Nav, og at han gjorde dette i hensikt å gi seg selv uberettiget vinning.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på 42-åringens uforbeholdne tilståelse.

Stavanger tingrett kom også til at saken var blitt svært gammel uten at 42-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg ble han også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Slo seg skikkelig vrang da han fikk barnevernet på besøk

LES OGSÅ: Gikk konkurs – valgte å svindle Nav