Lærer erkjenner skyld for å ha hatt overgrepsbilder

I en kjennelse fra retten kommer det fram at læreren fra Jæren erkjenner skyld for oppbevaring av bilder og filmer som viser overgrep mot barn.

Stavanger tingrett kom mandag til at den 29 år gamle mannen skulle varetektsfengsles i ytterligere fire uker.

Retten kom til at han med skjellig grunn kunne mistenkes for straffbar handling som kan medføre høyere straff en fengsel i seks måneder.

«Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på siktedes skylderkjennelse», heter det i kjennelsen fra tingretten.

LES OGSÅ: Lærer samtykker til ny varetektsfengsling for overgrepsbilder

I fengslingskjennelsen kommer det også fram at påtalemyndigheten har gjort beslag i hele 16 nye dataenheter siden den forrige fengslingen – og at disse må undersøkes.

«Dersom siktede løslates nå vil han kunne forspille viktige bevis ved å påvirke eller samkjøre forklaringer med vitner, eller tilpasse egen forklaring til funn i saken. Basert på sakens alvorlighet og kompleksitet foreligger det en nærliggende fare for at han vil benytte seg av denne muligheten dersom han løslates», heter det i kjennelsen.

LES OGSÅ: Lærer varetektsfengslet for overgrepsbilder

Retten mener også at faren for gjentakelse står i samme stilling som tidligere og viser til en den tidligere fengslingskjennelsen.

Dermed ble 29-åringen fengslet fram til den 21. mars i år og han ble også undergitt brev- og besøkskontroll i hele perioden