Dalane tingrett. Foto: Google

Leketøysfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med leketøy gikk mandag konkurs.

Det var firmaet Luna Loop AS som mandag var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

Luna Loop AS har utviklet, designet og markedsført pedagogiske leker for barn og har holdt til i Egersund.

Firmaet opplyste i retten å ha en gjeld på 2.801.843 kroner.

Luna Loop AS opplyste også at selskapets aktiva er et varelager med en anslått verdi på 711.722 kroner.

LES OGSÅ: Veifirma gikk konkurs

Firmaet omsatte for litt over 1,8 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 378.000 kroner.

Dalane tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs